Assisting the development of innovative responsive façade elements using building performance simulation

M.L. de Klijn, R.C.G.M. Loonen, Aleksandra Zarzycka, D. de Witte, V. Sarakinioti, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assisting the development of innovative responsive façade elements using building performance simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen