Assisting Home-Based Resistance Training for Normotensive and Prehypertensive Individuals Using Ambient Lighting and Sonification Feedback: Sensor-Based System Evaluation

Mustafa Radha (Corresponding author), Niels den Boer, Martijn C Willemsen, Thom Paardekooper, Wijnand A IJsselsteijn, Francesco Sartor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assisting Home-Based Resistance Training for Normotensive and Prehypertensive Individuals Using Ambient Lighting and Sonification Feedback: Sensor-Based System Evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen