Assessment of the location of Pt nanoparticles in Pt/zeolite Y/γ‑Al2O3 composite catalysts

Jogchum Oenema, Jan Philipp Hofmann, Emiel Hensen, Jovana Zecevic (Corresponding author), Krijn P. de Jong (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of the location of Pt nanoparticles in Pt/zeolite Y/γ‑Al2O3 composite catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie