Assessment of the collateral circulation of the heart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-124
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2006

Citeer dit