Assessment of proactive transmission power control for wireless sensor networks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of proactive transmission power control for wireless sensor networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science