Assessment of night vision problems in patients with congenital stationary night blindness

M.M.C. Bijveld, M.M. van Genderen, F.P. Hoeben, A.A. Katzin, R.M.A. van Nispen, F.C.C. Riemslag, A.M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of night vision problems in patients with congenital stationary night blindness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen