Assessment of logistics software by means of data models applied to bills of material, routings and recipes

J.C.J. de Heij, R.M.A. Caubo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-43
TijdschriftComputers in Industry
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit