Assessment of contact-induced damage mechanisms in thick-walled composite cylinders

Ruben A.J. Weerts (Corresponding author), Olivier Cousigne, Klaas Kunze, Marc G.D. Geers, Joris J.C. Remmers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of contact-induced damage mechanisms in thick-walled composite cylinders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen