Assessment of an extended Nijboer-Zernike approach for the computation of optical point-spread functions

J.J.M. Braat, P. Dirksen, A.J.E.M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of an extended Nijboer-Zernike approach for the computation of optical point-spread functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie