Assessing user-needs to realize active aging in the built environment

F.J.M. van Gassel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing user-needs to realize active aging in the built environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen