Assessing user-needs to realize active aging in the built environment

F.J.M. van Gassel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

104 Downloads (Pure)

Samenvatting

Keywords: aging-in-place; user-needs; active aging; scenario-based design; design aids
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-110
TijdschriftGerontechnology
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing user-needs to realize active aging in the built environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit