Assessing the performance potential of climate adaptive greenhouse shells

C. Lee (Corresponding author), Pieter-Jan Hoes, D. Costola, Jan Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the performance potential of climate adaptive greenhouse shells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen