Assessing the efficacy of an educational smartphone or tablet app with subdivided and interactive content to increase patients' medical knowledge: randomized controlled trial

Thomas Timmers, Loes Janssen, Yvette Pronk, Babette C. van der Zwaard, Sander Koëter, Dirk van Oostveen, Stefan de Boer, Keetie Kremers, Sebastiaan Rutten, Dirk Das, Rutger C.l. van Geenen, Koen LM Koenraadt, Rob Kusters, Walter van der Weegen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaties (SciVal)
101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the efficacy of an educational smartphone or tablet app with subdivided and interactive content to increase patients' medical knowledge: randomized controlled trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen