Assessing sleep-wake survival dynamics in relation to sleep quality in a placebo-controlled pharmacological intervention study with people with insomnia and healthy controls

Lieke W A Hermans (Corresponding author), Marta Regis, Pedro Fonseca, Sebastiaan Overeem, Tim R M Leufkens, Annemiek Vermeeren, Merel M van Gilst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing sleep-wake survival dynamics in relation to sleep quality in a placebo-controlled pharmacological intervention study with people with insomnia and healthy controls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen