Assessing preferences for mega shopping centres : a conjoint measurement approach

A.W.J. Borgers, C. Vosters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing preferences for mega shopping centres : a conjoint measurement approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie