Assessing knowledge adoption in post-disaster reconstruction

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

543 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing knowledge adoption in post-disaster reconstruction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen