Assessing geometrical errors of multi-axis machines by three-dimensional length measurements

G.H.J. Florussen, F.L.M. Delbressine, M.J.G. Molengraft, van de, P.H.J. Schellekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing geometrical errors of multi-axis machines by three-dimensional length measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen