Assesment of temperature distribution around water vapour bubbles in vertical boiling

W. Helden, van, C.W.M. Geld, van der, P.G.M.T. Boot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit