Assemblies of aziridinemethanols

P.J.J.A. Buijnsters, M.C. Feiters, R. Gelder, de, P. Holte, ten, R.J.M. Nolte, A.M.A. Pistorius, N.A.J.M. Sommerdijk, S.A.C. Verhaegen, B. Zwanenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assemblies of aziridinemethanols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Medicine and Dentistry