Aspects of solving non-linear boundary value problems numerically

M.E. Kramer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

293 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Mattheij, Bob, Promotor
  • Veltkamp, G.W., Promotor
Datum van toekenning25 feb 1992
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit