Aspects of precision grinding : part roughness, form accuracy and a basic study of the brittle to ductile removal transition

J. Franse

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

740 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Muijderman, Evert, Promotor
  • Janssen, Jan D., Promotor
Datum van toekenning5 jul 1991
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit