Aspects of power reduction in the chlor-alkali membrane electrolysis

J.M. Chin Kwie Joe

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  1404 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Barendrecht, E., Promotor
  • Chesters, A.K., Promotor
  Datum van toekenning27 okt 1989
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit