Aspects of dynamic models of robots

H.H. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-26
TijdschriftJournal A
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit