Aspect ratio of bubbles in different liquid media: a novel correlation

Giorgio Besagni (Corresponding author), Niels G. Deen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aspect ratio of bubbles in different liquid media: a novel correlation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen