Ash related problems in biomass combustion plants

I. Obernberger

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

  725 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's31
  ISBN van geprinte versie90-386-1443-8
  StatusGepubliceerd - 2005

  Bibliografische nota

  Intreerede, uitgesproken op 20 mei 2005 aan de Technische Universiteit Eindhoven

  Citeer dit