As we may understand: A constructionist approach to ‘behaviour change’ and the Internet of Things

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageProfessioneel

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit