Artificial Organic Skin Wets Its Surface by Field-Induced Liquid Secretion

Yuanyuan Zhan, Guofu Zhou (Corresponding author), Brigitte A.G. Lamers, Fabian L.L. Visschers, Marco M.R.M. Hendrix, Dirk J. Broer (Corresponding author), Danqing Liu (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Artificial Organic Skin Wets Its Surface by Field-Induced Liquid Secretion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen