Artificial beta-sheet helices

J.J.L.M. Cornelissen, W.S. Graswinckel, A.E. Rowan, R. van Gelder, N.A.J.M. Sommerdijk, R.J.M. Nolte

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)U423-U423
  TijdschriftAbstracts of Papers of the American Chemical Society
  Volume219
  StatusGepubliceerd - 26 mrt 2000

  Citeer dit