Artery/vein classification using reflection features in retina fundus images

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Artery/vein classification using reflection features in retina fundus images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen