Arterial pulsatility and aortic valve function under continuous flow left ventricular assist device support, continuous speed vs. varying speed pump assistance

S. Bozkurt

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

391 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Rutten, Marcel C.M., Co-Promotor
Datum van toekenning24 sep 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3672-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit