Arrays of densely packed isolated nanowires by focused beam induced depostion plus AR+ milling

J.M. De Teresa, R.M. Cordoba Castillo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Arrays of densely packed isolated nanowires by focused beam induced depostion plus AR+ milling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen