ARGES: Radial segregation and helical instabilities in metal halide lamps studied under microgravity conditions in the international space station

G.M.W. Kroesen, M. Haverlag, Erwin Dekkers, Jovita Moerel, R. Kluijver, de, P. Brinkgreve, C.H.J.M. Groothuis, J.J.A.M. Mullen, van der, W.W. Stoffels, R. Keijser, M.W.G. Bax, D. van den Akker, G.C.S. Schiffelers, P.C.M. Kemps, F.H.J. van den Hout, A. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ARGES: Radial segregation and helical instabilities in metal halide lamps studied under microgravity conditions in the international space station'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie