Area-Selective Atomic Layer Deposition of Two-Dimensional WS2 Nanolayers

Shashank Balasubramanyam, Marc J. M. Merkx, Marcel A. Verheijen, Wilhelmus M. M. Kessels, Adriaan J. M. Mackus, Ageeth A. Bol (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Area-Selective Atomic Layer Deposition of Two-Dimensional WS2 Nanolayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science