Archival-overwrite performance of GeSnSb-based phase-change discs

L. Van Pieterson, E.W. Hesselink, J.C.N. Rijpers, M. Kaiser, M.A. Verheijen, R. Elfrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Archival-overwrite performance of GeSnSb-based phase-change discs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie