Archival-overwrite performance of GeSnSb-based phase-change discs

L. Van Pieterson, E.W. Hesselink, J.C.N. Rijpers, M. Kaiser, M.A. Verheijen, R. Elfrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

High-speed rewritable digital versatile discs based on GeSnSb phase-change materials may show poor archival-overwrite performance. We have related this to a decrease in the crystalline reflectivity. Transmission electron microscopy images indicate that this is connected to morphology changes of the material. Materials optimization by addition of dopants such as Se or Te can stabilize the crystalline reflectivity and, as a result, improve the archival-overwrite performance to within the specifications for optical recording.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer066111
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume99
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 apr 2006
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Archival-overwrite performance of GeSnSb-based phase-change discs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit