Architectuur als oude wetenschap : architectuurtheoretische aspecten van het rationalisme in de Nederlandse bouwkunst

J.M.C. Meuwissen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

855 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Bekaert, G., Promotor
  • Taverne, E.R.M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 mrt 1988
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit