Architecture Design and Development of an On-board Stereo Vision System for Cooperative Automated Vehicles

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Architecture Design and Development of an On-board Stereo Vision System for Cooperative Automated Vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen