Architecture and IC Implementation of Ultrasound Communication and Rangefinder Systems for Sensor Swarms

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Cantatore, Eugenio, Promotor
  • Harpe, Pieter J.A., Promotor
Datum van toekenning24 feb 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5210-8
StatusGepubliceerd - 24 feb 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit