Architecture and conformation of uncharged and charged hyperbranched polymers: computer simulation and mean-field theory

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Architecture and conformation of uncharged and charged hyperbranched polymers: computer simulation and mean-field theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen