Architecture and built environment design education: disciplinary and pedagogical developments

Remon Rooij (Corresponding author), Renate Klaassen, Roberto Cavallo, A.R.M. (Jos) Arts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)837-848
  Aantal pagina's12
  TijdschriftInternational Journal of Technology and Design Education
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift5
  Vroegere onlinedatum14 dec 2019
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1 nov 2020

  Citeer dit