Architectural cue model in evacuation simulation for underground space design

C. Sun

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

671 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • de Vries, Bauke, Promotor
  • Xu, Lihu, Co-Promotor
Datum van toekenning22 jan 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-6814-615-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit