Archetypes: the PropeR way

H. Linden, van der, J. Grimson, H.J. Tange, J.L. Talmon, A. Hasman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Archetypes: the PropeR way'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen