Arbitrary point transient response of RLC interconnects based on composed Fourier analysis

A. Baghbanbehrouzian, N. Masoumi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Arbitrary point transient response of RLC interconnects based on composed Fourier analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen