Arbitrarily tight bounds on the distribution of smooth integers

D.J. Bernstein

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelNumber theory for the Millennium I
  RedacteurenM.A. Bennett, B.C. Berndt, N. Boston, H.G. Diamond, A.J. Hildebrand, W. Philipp
  UitgeverijA.K. Peters
  Pagina's49-66
  ISBN van geprinte versie1-56881-146-2
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit