Arbeidsproeven ten behoeve van selectie en training : regelprestaties van leerling- en ervaren operators op een processimulator

A. Ridderbos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-33
TijdschriftPolyTechnisch tijdschrift : vakblad voor de ingenieur : procestechniek
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit