Arbeidsorganisatie en computerbestuurde bewerkingsmachines

P.J.L.M. van Amelsvoort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)172-177
TijdschriftTechnische bedrijfsvoering
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit