Aqueous phase reforming in a microchannel reactor: The effect of mass transfer on hydrogen selectivity

M.F. Neira d'Angelo, V. Ordomskiy, J. Schaaf, van der, J.C. Schouten, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aqueous phase reforming in a microchannel reactor: The effect of mass transfer on hydrogen selectivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen