Approximations through relaxations

G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-18
TijdschriftNieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Theoretische Informatica
Volume8
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit