Approximations for a lost-sales production/inventory problem with service level constraints

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximations for a lost-sales production/inventory problem with service level constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie