Approximation schemes for a class of subset selection problems

K.R. Pruhs, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximation schemes for a class of subset selection problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance